המנדט של בעלי החיים בכנסת

חברת הכנסת שלי יחימוביץ`

תפקיד: כהונה מלאה
גיל: 59
אזור בארץ: תל אביב
שנת הצטרפות לכנסת: 2006
צמחוני/טבעוני: -

היסטוריה הצבעתית

1. בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה – הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון – דיווח על המתת כלבים), התשע"ו-2016.
2. נגד להעביר את הצעת החוק לוועדה – הצעת חוק למניעת מחלת הכלבת.
3. בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה – הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – החמרת ענישה בגין התעללות בבעלי חיים), התשע"ה–2015.

למידע אודות חברי כנסת נוספים