המנדט של בעלי החיים בכנסת

חברת הכנסת מרב מיכאלי

תפקיד: כהונה מלאה
גיל: 52
אזור בארץ: תל אביב
שנת הצטרפות לכנסת: 2013
צמחוני/טבעוני: -

היסטוריה הצבעתית

הציעה הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור ניצול בעלי חיים למטרות הימורים), התשע"ה-2015
1. בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת – הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור משלוחים חיים לשחיטה), התשע"ח-2018
2. בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת – הצעת חוק צער בעלי חיים (תיקון – חובת עיקור או סירוס של כלבים וחתולים), התשע"ג-2013
3. בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה – הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון מס` 5) (צמצום ההתרבות של כלבים משוטטים), התשע"ז-2017
4. בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה – הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת (בידוד בעלי חיים), התשע"ו–2015
5. בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה – הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – החמרת ענישה בגין התעללות בבעלי חיים), התשע"ה–2015

למידע אודות חברי כנסת נוספים