המנדט של בעלי החיים בכנסת

חבר הכנסת מוסי רז

תפקיד: כהונה מלאה
גיל: 53
אזור בארץ: שוהם
שנת הצטרפות לכנסת: 2000
צמחוני/טבעוני: טבעוני

היסטוריה הצבעתית

השתתף ביום זכויות בעלי-החיים בכנסת 2018.
1. בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת – הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור משלוחים חיים לשחיטה), התשע""ח-2018

למידע אודות חברי כנסת נוספים