המנדט של בעלי החיים בכנסת

חברת הכנסת יעל כהן פארן

תפקיד: יושבת-ראש בשדולה למען זכויות בעלי-החיים,
גיל: 45
אזור בארץ: פרדס חנה-כרכור
שנת הצטרפות לכנסת: נשואה + 3
צמחוני/טבעוני: טבעונית

היסטוריה הצבעתית

1. בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת – הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור משלוחים חיים לשחיטה), התשע"ח-2018
2. בעד הצעה לסדר היום בנושא: "ציון יום זכויות בעלי חיים"
3. בעד להעביר את הנושא לוועדה – הצעה לסדר-היום בנושא: "ההתעללות בבעלי חיים במסגרת "המשלוחים החיים"
4. בעד להעביר את הנושא לוועדה – הצעה לסדר היום בנושא: התחקיר על התנהלות הוטרינר שמטפל בארבעים אחוזים מעיקורי וסירוסי חתולי הרחוב
5. בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה – הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון מס` 5) (צמצום ההתרבות של כלבים משוטטים), התשע"ז-2017
6. בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה – הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון – דיווח על המתת כלבים), התשע"ו-2016 7. בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה – הצעת חוק חובת סימון ופיקוח על בעלי חיים, התשע"ו-2016
7. בעד להעביר את הנושא לוועדה – הצעה לסדר-היום בנושא: "המלצתו המתגבשת של מנכ"ל משרד ראש הממשלה להשאיר את הטיפול בצער בעלי חיים בידי משרד החקלאות ולא בידי המשרד להגנת הסביבה"

למידע אודות חברי כנסת נוספים