המנדט של בעלי החיים בכנסת

חבר הכנסת דוד אמסלם

תפקיד: כהונה מלאה
גיל: 59
אזור בארץ: מעלה אדומים
שנת הצטרפות לכנסת: 2015
צמחוני/טבעוני: -

היסטוריה הצבעתית

1. בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה – הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון מס` 5) (צמצום ההתרבות של כלבים משוטטים), התשע"ז-2017

למידע אודות חברי כנסת נוספים