המנדט של בעלי החיים בכנסת

חבר הכנסת איתן כבל

תפקיד: כהונה מלאה
גיל: 59
אזור בארץ: ראש העין
שנת הצטרפות לכנסת: 1996
צמחוני/טבעוני: -

היסטוריה הצבעתית

עמד בראש השדולה למען זכויות בע"ח
1. בעד להעביר את הצעת החוק לוועדה שתקבע ועדת הכנסת – הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – איסור משלוחים חיים לשחיטה), התשע"ח-2018
2. הציע הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון – עבירת רשלנות ואחריות נושא משרה בתאגיד), התשע"ה-2015
3. הציע תיקון- איסור ניצול בעלי חיים למטרות הימורים
4. הציע תיקון – הגברת הפיקוח על ניסויים

למידע אודות חברי כנסת נוספים